Καρκούλας Κωνσταντίνος

Ιδρυτής
ΙΣΤΟΡΙΑ
 • Πρώτη μου επαφή με τον ασφαλιστικό χώρο Δεκέμβριος 1991
 • Εκπαίδευση και έναρξη δραστηριότητας στην εταιρία Nationale - Nederlanden (NN)
 • 1994 Πιστοποίηση για προώθηση και πώληση Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • 1996 Εξειδίκευση στη προώθηση και πώληση Τραπεζικών Προϊόντων
 • 2009 Λήξη συνεργασίας με ING και έναρξη ως ανεξάρτητος διαμεσολαβητής
 • 2013 Πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών πράκτορα ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων επιπέδου Β΄
 • Δημιουργία της CK Insurance

 • Γιουρέλης Παναγιώτης

  Συνεργάτης
  Πανεπιστημιακές Σπουδές
 • 2008 - 2010, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα μεταπτυχικών σπουδών
  Δημόσιας Διοίκησης: Κατεύθυνση «Φορολογία & Ελεγκτική»
 • 2003 - 2007, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης,
  Κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής
 • Εργατικά - Συνταξιοδοτικά, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • 2016 Πιστοποίηση τύπου Α απο την τράπεζα της Ελλάδος για
  Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικού Συμβούλου
 • Σταθερό: 22734 00104
  Κινητό: 6982 567081
  Διεύθυνση: Απελλού 1, Βαθύ Σάμος, ΤΚ:83100 (πλησίον ΚΕΠ Περιφέρειας)
  Κοινοποίηση σε: