Καρκούλας Κωνσταντίνος

Ιδρυτής
ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Πρώτη μου επαφή με τον ασφαλιστικό χώρο Δεκέμβριος 1991
  • Εκπαίδευση και έναρξη δραστηριότητας στην εταιρία Nationale - Nederlanden (NN)
  • 1994 Πιστοποίηση για προώθηση και πώληση Αμοιβαίων Κεφαλαίων
  • 1996 Εξειδίκευση στη προώθηση και πώληση Τραπεζικών Προϊόντων
  • 2009 Λήξη συνεργασίας με ING και έναρξη ως ανεξάρτητος διαμεσολαβητής
  • 2013 Πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών πράκτορα ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων επιπέδου Β΄
  • Δημιουργία της CK Insurance

  • Κοινοποίηση σε: